buka medan perang tanyakan apa prosedur yang diperlukan